Filer & Buffere

Hva er grit?

Grit står for partikkel eller korn av sten eller sand. Jo færre antall grit filen har på hver kvadratcentimeter, jo grovere er overflaten.
Hvis en fil har 100/180 grit, har den ene siden en grovhetsgrad på 100 mens den andre siden har 180.

 

80 grit: Svært grovt og skal aldri brukes på naturnegl. Disse brukes kun på kunstnegl, og da med forsiktighet ettersom de tar mye og raskt.
100-150 grit: En grov fil, 100 og 150 grit brukes på kunstige negler.
180 grit: Dette er laveste grit brukt på naturnegl, hvis neglene dine er skadet eller erfaringsmessig lett tar skade, bruker du en finere grit.
220-320 grit: Dette er en fil som trygt kan brukes på naturneglen, brukes ofte til å pusse neglene til en jevn overflate eller pusse bort flekker.
500 grit og over: Svært finkornet og brukes vanligvis bare til polering og siste finpuss av natur- eller kunstneglen.