Elektriske filer

Merk at alle elektriske filer helt fra første gangs bruk og hver gang siden, må benyttes sammen med en Nail Dust Collector for at garantien skal være gyldig. De må plasseres ved siden av hverandre på en slik måte at støvet kontinuerlig trekkes bort fra den elektriske filen, ellers vil håndstykket og kontrollboksen på kort tid kunne tettes til med partikler og begynne å gå ujevnt, gå varmt, eller stanse helt opp. Velger du å bruke den elektriske neglefilen uten Nail Dust Collector, faller garantien bort.