# FIREWORKS (FA151-FA165)

BILDET YTER IKKE FARGENE RETTFERDIGHET, DE ER ABSOLUTT FANTASTISKE I VIRKELIGHETEN OG FUNKLER SOM TUSENVIS AV MIKROSKOPISKE EDELSTENER.