Viking Saga

Dipcrylic Viking Saga Collection

Vikingene brukte kraftige farger for å signalisere makt, status og velstand. I en vikinggrav i Jelling på Jylland og på Hørning-planken som stammer fra årene rundt 1060 evt., ble det gjort spennende funn av malingrester. Fargene har blitt gjenskapt av konservator Line Bregnhøi og kjemiker Mads Christian Christensen fra Nationalmuseet i Danmark. Sheba Nails har produsert en fargeserie for oss basert på disse historiske funnene.